Dokument ägarbyte/uppsägning

Dokument och anvisningar för ägarbyte

Nedan finner du länkar med olika formulär som kan användas som bilagor till köpekontrakt.

För information till Tossene Fiber Ek. Förening föredrar vi att du klickar på länken dokument nedan och skickar informationen elektroniskt

Nya ägaren gör medlemsansökan per post eller via e-mail och tjänsteval under respektive flikar här på hemsidan och helst samlat i detta dokument klicka här  på : dokument 

Vid överlåtelse av gruppavtal ber vi er att fylla i nedanstående dokument både till föreningen och ComHem.  Det finns också en länk för svarspost till ComHem

Rutiner för uppsägning av medlemskap och gruppavtal

Uppsägning av gruppavtal 150220

Överlåtelse gruppavtal

Com Hem överlåtelseavtal   /  Com Hem svarspost

Bekräftelse av överlåtelse av andelsrätt i Tossene Fiber Ekonomisk Förening