Skriv ut detta Sida

Frågor & Svar

 

Här har vi sammanställt vanligt förekommande frågor och svar på dessa

Fråga:   Kan jag få ROT avdrag för investeringen ?

Svar:     Bara för arbetskostnad för grävning på egna tomten från tomtgräns till huset. I skatteverkets exempellista står det  :  Bredband : Nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tiilföras bostaden. Installation av bredband inne i bostaden ger inte rätt till skattereduktion. OBSERVERA att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Fråga:  Vad kommer det att kosta att ansluta sig ?

Svar:    Det beror på hur många som slutligen ansluter sig och på årstämman beslutades en maxkostnad på 18500:- Vi är nu runt 400 medlemmar och kalkylen 18500:- ser ut att klara sig.

Fråga:  Varför skall jag ansluta mig när jag har en väl fungerande ADSL?

Svar:  Det befintliga kopparnätet är dyrt att underhålla och kommer på sikt att avvecklas. Via fiberanslutningen kommer du att få en betydligt snabbare Internetanslutning samt möjligheter till telefontjäster och TV.

Fråga:  Men är det inte mobilt bredband det som kommer att gälla i framtiden?

Svar:    Nej, Mobilt bredband kommer aldrig att vara mer än ett komplement till fiber. Även om det ibland hävdas att du kan få hastighet upp till 100 mbit/s via 4G så delas denna kapacitet med alla andra som ansluter sig till samma mast. Vidare lär det dröja innan Sotenäs får 4G täckning i hela området.

Fråga: Jag är sommarboende och vill inte ha dessa kostnader mer än under sommaren.

Svar:   IP-Only erbjuder korttids abonnemang av olika längd 24 tim / 7 dagar /1 månad eller 3 månader. Se fliken Information om Tjänsteutbud.

Fråga: Vad menas med Öppen Fiber??

Svar: Sedan vi började bygga vårt nät har det hänt en del saker. Myndigheterna har bl.a. ändrat reglerna för bidrag. Nätet skall vara ÖPPET för alla tjänsteleverantörer. . Länsstyrelsen  är noggranna med att vårt nät är öppet så att alla tjänsteleverantörer har tillträde till nätet. (vilket vi också tycker är bra för utbudet och prisets skull )

Permalänk till denna artikel: http://tossenefiber.se/fragor-svar/