Skriv ut detta Sida

Om projektet

(Redigera Sida)

Varför behöver jag fiber – nya skäl

Varför Fiber Nya skäl

Fiber till landsbygden – Varför?

 

Det befintliga telenätet kommer att plockas bort inom de närmaste åren.

Topografin i Tossene är sådan att mobilt bredband inte kan uppfylla dagens behov av snabb mediakommunikation på landsbygden. 

4 G nätet kräver utbyggnad av antalet master då överföringshastigheten går ner väsentligt efter 500 m från masten. Belastningen på nätet ökas sommartid när vi är mångdubbelt fler användare samtidigt.

Styrelsen har tecknat avtal med byNet som  gjort en första preliminär projektering.

Årsmötet i juni gav styrelsen i uppdrag att gå vidare

  • Om antalet tecknade anslutningsavtal överstiger 300
  • Om föreningen beviljas bidrag
  • Om kostnaden efter bidrag inte överstiger 18 500 kr per anslutning.

Med de kalkyler vi har är det styrelsens ambition att kostnaden skall stanna inom ramen.

Medlemsvärrvning har pågått sedan 2012 med brevutskick, stormöte, mail, telefon och personliga besök och vi har nu över 400 anslutningar

Anslutningsavtal tecknas med medlemmar och Markupplåtelseavtal tecknas med fastighetsägare, vars mark kommer att tas i anspråk.

Föreningen har beviljats banklån för att finansiera löpande kostnader under arbetets fortskridande. Medlemmarna har delbetalat sina insatser under 2013 och 2014 och slutfakturan kommer när projektet är avslutat hos länsstyrelsen.

Permalänk till denna artikel: http://tossenefiber.se/om-projektet/