Skriv ut detta Sida

Projektgenomförande

Under projektets genomförande fram till januari 2019 har vi grävt – plöjt – borrat och fräst ner ca 14 mil slang. I denna kanalisation har vi blåst in fiberkabel med varierande antal fibrer från 2 upp till 192 st. Vi har monterat 200 optoskåp och byggt 2 nodhus. Varje meter nerlagd slang/ fiber har noggrant mätts in med GPS och dokumenterats för att vi i framtiden skall kunna markera läget vid felsökning men också för att undvika skador vid framtida byggprojekt.

Vi är 460 medlemmar varav 400 har valt att ansluta sig till gruppavtalet och övriga har valt olika alternativ i öppen fiber. Totalt har vi 550 anslutningar eftersom många medlemmar har extra anslutningar.

Genomförandet har krävt omfattande samråd och rapportering till myndigheter.

Med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen eftersom vi har naturskyddade områden och mycket fornlämningar.

Med Trafikverket för att få tillstånd att borra under en väg eller gräva parallellt med vägen.

Med Länsstyrelsen och Jordbruksverket för att få bidrag.

Karta över området                     Första spadtagen                                           Plöjning och förberedelse för optoskåp   

Tossene_Marknadsanalys_2013-01-11

Startskottet har gåttGrävning 006DSC02381DSC02361

Borrning under väg

2013-10-23 10.22.422013-10-23 10.23.00

  Fräsning i asfalt                                                                                                                     Inblåsning av fiberslang

Fräs1Fräs62014-03-26 10.50.092014-03-26 10.49.54

Nodhusbygge                                                                                                                                 GPS inmätning

DSC02609DSC02610DSC02621       GPS-inmätning av fiberslangens läge i Brygge

Koppling i nodhusen

2014-01-21 12.59.02 2014-01-21 13.00.08 2014-01-21 13.00.23

Permalänk till denna artikel: http://tossenefiber.se/projektgenomforande/