Bli medlem

Medlemsansökan via internet

Kostnad för nya tillkommande anslutningar fr.o.m. jan. 2018 är

Privatperson:

Medlemsinsats 17100kr + anslutningskostnad ( 10400kr + moms = 13000 kr )
Totalt: 30100 kr
Extraanslutning : 8400kr + moms = 10500 kr

Juridisk person:

Anslutningskostnad : 28900kr exkl. moms
Extraanslutning : 8400kr exkl. moms

Medlemsansökan via post