Uppsägning av gruppavtal via Internet

Dokument ägarbyteOBS! Uppsägning kan endast ske vid försäljning av fastighet eller avflyttning av hyresgäst.

 

Eftersom föreningen liksom ComHem debiterar kvartalsvis i förskott skall eventuell uppsägning  ske före följande datum.  10/2; 10/5; 10/8 eller 10/11

Skulle uppsägningen/avanmälan ske efter dessa datum debiteras avgift för hela nästa kvartal.

Du skall efter uppsägningen returnera Router samt Tivo & Arris boxen till ComHem enligt deras regler.

Ange orsak: 

Kryssa för och skriv gärna annan orsak i meddelande rutan längst ner.

Flyttning Försäljning av fastigheten Annanorsak 

Ny Fastighetsägare

Din Fastighetsbeteckning

Personnummer:

Ditt namn

Postadress:

Telefon Hem

Mobilnummer:

Telefon Arb

Din epost

Övrigt meddelande