Dokument

2022

Skriftlig kallelse till stämma 2022

Info om sammanslagning Askum-Tossene Fiber

Verksamhetsplan 2022

2021

Stadgar-forslag-revision-201129-BoM (1)

Årsstämma 2021 – Revisionsberättelse underskriven

Årsredovisning underskriven

Styrelsemöte Tossene Fiber-ant 210513-konstituerande-underskrivet

Verksamhetsplan 2021

2020

Dagordning för ordinarie årsstämma

Årsredovisning TFEF 2019

Verksamhetsplan 2020

TFEF revisionsberättelse 2020

Valberedningens förslag till Stämma med Tossene Fiber

20200413Årsstämma 2020-Protokoll-200413-underskrivet

2019

Dagordning för ordinarie årsstämma

Årsredovisning för 2018

Revisionsbertättelse för 2018

Stämmoprotokoll 2019 

 2018

Årsstämma 2018-Protokoll-180402-Underskrivet

Årsstämma 2018-Protokoll-180402-Bilaga Årsredovisning 2017-underskriven

Årsstämma 2018-Protokoll-180402-Bilaga Revisionsberättelse 2017-underskriven

Verksamhetsplan för 2018

2017

Årsredovisning 2016

Verksamhetsplan för 2017

TFEF Revisionsberättelse för 2016

Årsstämma 2017-Protokoll-170326-underskrivet

2016

Årsstämma 2016-Protokoll-160328-underskrivet

TFEF Resultat & Balansrapport 2015

TFEF Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsplan för 2016

2015

Årsstämma 2015-Protokoll-150406-underskrivet

Resultat och Balansräkning TFEF 2014

Verksamhetsberättelse TFEF 2014  

2014

Årsstämma 2014-Protokoll-140421-underskrivet

Balansrapport 2013

Resultatrapport 2013

 2013

Årsstämma 2013-Protokoll-130616-signerat

Balansrapport 2012

Resultatrapport 2012

2012

Tossene Fibers första ordinarie årsstämma -Protokoll